Pendaftaran Syarikat & Kontraktor

Info Pendaftaran

1. Sila buat carian syarikat menggunakan no pendaftaran / nama syarikat anda seperti didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

2. Pastikan maklumat pendaftaran adalah seperti yang didaftarkan ke agensi berkenaan untuk bagi mengelakkan pengesahan ditolak.

Contoh

123456-A

123456A